Gondrand N.V. - Bornem neemt deel aan het Milieucharter van de provincie Antwerpen

 

Gondrand NV - Bornem neemt deel aan het Milieucharter van de provincie Antwerpen, dat als doel heeft de milieu-impact van bedrijven te minimaliseren en milieuprestaties te verbeteren.

Daarom wil Gondrand N.V. Bornem diverse acties opzetten om de impact van zijn logistieke operaties op de omgeving te beperken.

  • verminderen van papierverbruik
  • verbeteren risicobeheersing in noodsituaties
  • milieu integreren in de uitbouw van het beheer en het beleid van de organisatie
  • interne en externe communicatie verbeteren.
  • verminderen waterverbruik

Zo wil Gondrand N.V. - Bornem zijn steentje bijdragen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.