Welkom

Steeds sneller en zorgvuldiger inspelen op de wensen van uw klanten…dat bepaalt vandaag mee uw succes. Betrouwbare expeditie, logistiek en administratie zijn daarom onontbeerlijk.

Toonaangevend binnen dit domein reikt de Gondrand-groep u de hand. Met een nationale en internationale dienstverlening brengen wij u zo een grote stap dichter bij uw succes.

Onze evolutie gedurende 140 jaar heeft kennis en ervaring op het gebied van transport, logistiek, distributie, douaneformaliteiten en zoveel meer laten uitgroeien tot onze grootste troef.